'By having a reverence for life, we enter into a spiritual relation with the world.
By practicing reverence for life we become good, deep, and alive.'
Albert Schweitzer (1875-1965)

Wijze woorden van de Frans-Duitse filosoof Albert Schweitzer. Voor zijn bekendste filosofische werk kreeg hij zelfs de nobelprijs van de vrede. Dat werk heet: ‘De ethiek voor de eerbied van het leven.’ Hieronder is het ontwerp voor Revery, een rustgevend retraite. Het retraite staat midden in de natuur en gebaseerd op deze eerbied voor al het leven. Daarnaast is het klimaatneutraal, vegan & positief.
EN Wise words of the Alsatian philosopher Albert Schweitzer. For his most famous work called Reverence for life, he has received the nobel price of peace. Here you can see my design for Revery, a peaceful retreat. The retreat is in the middle of nature, based on this reverence for life. Revery is climate neutral, vegan & has a positive vibe.
Bij aankomst in het retraite krijgen gasten een journal, met daarin informatie over het de filosofie van het retraite, verschillende oefeningen en verhalen, en is er genoeg ruimte voor aantekeningen en eigen gedachtes. Het papier is gemaakt van Vibers: milieuvriendelijk papier gemaakt van olifantsgras, groeiend op Nederlandse bodem.
EN When arriving in the retreat, guests will receive a journal. In this journal you can find information about the philosophy of the retreat, together with several stories and excersices. There is room for thoughts and notes.
The paper is called 'Vibers': environmentally friendly paper made from Dutch elephantgrass.
De naam 'Revery' is afkomstig van het Engelse woord 'reverence', dat eerbied betekent. Ook 'every' is duidelijk zichtbaar, dat uiteraard slaat op de eerbied voor al het leven. De letterlijke betekenis van 'revery' is dagdromen, mijmering, utopisch denkbeeld.
In het logo verbeeldt de ruime afstand tussen de letters de rust en de ruimte. De 'v' komt naar voren als een vogel, en symboliseert daarmee niet alleen de natuur, maar ook de mogelijkheid die je als mens krijgt om je vleugels uit te slaan.

EN The name 'Revery' is of course based on the word reverence. In the logo, you can also read 'every', what is a sign to the reverence for all life. The literal meaning of Revery is daydreaming, uptopic visions.
The room big between the letters in the logo, visualizes the peace and calmness. The 'v' is symbolized as a bird, a reference to nature and to spread out your wings.
Aan de hand van het logo heb ik meerdere geabstraheerde illustraties ontworpen, die door de gehele identiteit doorgevoerd worden. Zo is het logo niet een op zichzelf staand iets, maar is de huisstijl één geheel.

EN Keeping the logo as lead, I have designed several icons to use throughout the whole identity.
Andere huisstijluitingen, zoals het briefpapier, is gedrukt op groeipapier. Groeipapier bevat bloemzaden, en kan na gebruik in de grond worden gestopt, waaruit de mooiste bloemen ontstaan.
EN The writing paper is printed on growing paper. This paper contains seeds for herbs or flowers, and can be planted after use.

Meer projecten:

Back to Top